Montagedoos 4-standenschakelaar CWL, CWL Exc. en CWL-F Exc.